Regulamin rezerwacji noclegów

Home / Regulamin rezerwacji noclegów

REGULAMIN
Rezerwacji noclegów w siedlisku Kashubian Lodge & SPA, Letnia 16, 83-047 Częstocin, gmina Przywidz

1. Rezerwacji można dokonać mailem lub wypełnić formularz na stronie www.kashubian.pl
2. Dokonując rezerwacji Gość wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Kashubian Karolina Rendaszka z siedzibą w Gdyni, ul. 3 Maja 37A lok. 12, 81-396 Gdynia, NIP: 5861118792; REGON: 191608609; zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z realizacją transakcji.
3. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje potwierdzenie rezerwacji, na które należy się
powołać przy dokonywaniu jakichkolwiek zmian.
4. Rezerwację dokonuje się na osobę fizyczną lub podmiot gospodarczy, która będzie dokonywać płatności.
5. Dokonanie rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków określonych w niniejszym regulaminie przez podmiot dokonujący rezerwacji.
6. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku wysokości 50% ceny należnej za pobyt na konto siedliska lub po dokonaniu płatności online za pośrednictwem modułu rezerwacji na znajdującego się na stornie siedliska www.kashubian.pl. Niewpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
7. Płatności zadatku należy dokonać do 3 dni od dnia potwierdzenia rezerwacji mailem.
8. Zadatek wpłacony zgodnie z powyższymi zasadami jest bezzwrotny, chyba że rezygnacja z rezerwacji następuje najpóźniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu. W takiej sytuacji zwrotowi podlega połowa wpłaconego zadatku, połowa zostaje zatrzymana jako odstępne. Zwrot nastąpi na konto bankowe podane mailem przez osobę lub podmiot, który dokonał rezerwacji.
9. W przypadku uprzedniego wpłacenia zadatku niestawienie się Gościa w hotelu do godziny 6.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił siedliska pisemnie lub mailowo na adres info@kashubian.pl
10. Reklamacje należy składać na adres info@kashubian.pl. Reklamacje zostaną
rozpatrzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.